Kohografi tarjoaa asiakaskunnalleen 3D-mallinnukseen, visualisointiin ja animaatioiden valmistukseen liittyviä palveluja käyttäen työkaluinaan pääasiassa ArchiCAD-, Artlantis- ja PhotoShop-ohjelmistoja.

Kohografin ammattitaidon perustana on vankka työkokemus eri suunnittelutoimistoissa sekä vuodesta 2003 mallinnus- ja visualisointitoimiston itsenäisenä yrittäjänä.

Toiminta painottuu talonrakennusalan palveluun aina päätöksentekovaiheesta lopullisen esitemateriaalin laatimiseen.